Cột lái tự đổ là gì?

Cột lái tự đổ là loại cột lái nâng cao và là một bộ phận của hệ thống an toàn bị động trên ô tô.

Những lỗi thường xảy ra với cần gạt nước ô tô

Cần gạt nước ô tô là trang bị mặc định và quan trọng mà bất kể ô tô nào cũng cần phải có. Vì vậy, người dùng cần lưu ý những lỗi dễ xảy ra với cần gạt nước ô tô để kịp thời khắc phục, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.


TOP