Trong nước

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục tình trạng mỗi cơ quan có 2-3 trụ sở làm việc

Thủ tướng yêu cầu khắc phục tình trạng sau sắp xếp các đơn vị hành chính, mỗi cơ quan vẫn duy trì 2-3 trụ sở làm việc.

Ngày 29/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 771 về việc rà soát việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023-2030.

Thủ tướng đánh giá, trong quá trình sáp nhập huyện, xã giai đoạn 2019-2021, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, vướng mắc trong việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức.

Năm 2020, trụ sở xã Thạch Lâm (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) bị bỏ hoang sau khi sáp nhập.


Với mục tiêu bố trí, sắp xếp trụ sở công tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí trong giai đoạn 2023-2030, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các địa phương khẩn trương chỉ đạo rà soát, lập danh sách và đánh giá hiện trạng, tình hình sử dụng các trụ sở công ở các đơn vị hành chính.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Tài chính khẩn trương hướng dẫn theo thẩm quyền việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, thủ tục hành chính đơn giản, rút ngắn thời gian thực hiện, tránh gây lãng phí, thất thoát, tham nhũng, tiêu cực hoặc để tài sản, trụ sở hư hỏng, xuống cấp.

"Nhanh chóng khắc phục tình trạng: trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức ở một số địa phương sau sắp xếp các đơn vị hành chính vẫn phải duy trì 2-3 trụ sở làm việc; thậm chí có nơi một số trụ sở bỏ không, địa phương không có kinh phí để bảo dưỡng, sửa chữa, bảo vệ dẫn đến trụ sở xuống cấp, hư hỏng, gây thất thoát lãng phí...", công điện nêu rõ.

Bộ Tài chính được yêu cầu tập hợp, báo cáo, đánh giá kết quả hướng dẫn và tổ chức thực hiện cho Thủ tướng trong tháng 10/2023.

Thủ tướng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo rà soát, lập danh sách và đánh giá hiện trạng, tình hình sử dụng các trụ sở công ở các đơn vị hành chính (bao gồm các đơn vị đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 mà cho đến nay vẫn chưa được bố trí sắp xếp, sử dụng hiệu quả và các đơn vị dự kiến sẽ sắp xếp trong giai đoạn 2023-2030).

Lãnh đạo địa phương kịp thời rà soát, điều chỉnh, cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để phục vụ sắp xếp lại, xử lý trụ sở; chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang trực tiếp quản lý khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp, xử lý và báo cáo Thủ tướng việc thực hiện phương án sắp xếp, xử lý trước ngày 30/9.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu địa phương cân đối, bố trí nguồn ngân sách để đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các trụ sở làm việc được tiếp tục sử dụng phục vụ hoạt động của đơn vị hành chính sau sáp nhập.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các bộ, cơ quan khác ở Trung ương có trụ sở cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng tại những huyện, xã đã sáp nhập giai đoạn 2019-2021 nhưng không có nhu cầu sử dụng khẩn trương chuyển giao các trụ sở, nhà đất cho địa phương để sắp xếp, quản lý, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, tiêu cực, tham nhũng.

Tác giả: ANH VĂN

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP