Tin trong tỉnh

Tối 19/11, Nghệ An có 32 ca dương tính với COVID-19, tất cả đều đã được cách ly

Từ 6h00 ngày đến 18h00 ngày 19/11, Nghệ An ghi nhận 32 ca dương tính mới với COVID-19 tại 9 địa phương, tất cả các ca đều đã được cách ly từ trước.


1. Bệnh nhân T.T.T.H, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Nghi Thịnh, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.B đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân N.T.A, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Nghi Thịnh, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.H.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Nghi Diên, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân N.T.Đ, nam, sinh 2019. Địa chỉ: Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Nghi Diên, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân N.C.T, nam, sinh 2010. Địa chỉ: Nghi Diên, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. Bệnh nhân N.B.L, nam, sinh 2012. Địa chỉ: Nghi Hợp, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.X đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. Bệnh nhân H.T.N.A, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 18/11 được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. Bệnh nhân N.V.Ư, nam, sinh 2012. Địa chỉ: Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 18/11 được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. Bệnh nhân N.Q.K, nam, sinh 2005. Địa chỉ: Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 18/11 được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. Bệnh nhân L.B.D, nam, sinh 2013. Địa chỉ: Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.B.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. Bệnh nhân L.T.M.M, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.B.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. Bệnh nhân L.H.H, nam, sinh 1979. Địa chỉ: Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. Bệnh nhân L.T.X, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.V đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. Bệnh nhân L.T.D, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân thường xuyên bán bánh mì trước cổng trường THCS Quỳnh Lập. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trong vùng phong tỏa. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. Bệnh nhân P.T.L, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa và là F1 của Bệnh nhân T.V.P được công bố cùng lúc. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. Bệnh nhân T.V.L, nam, sinh 1988. Địa chỉ: Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa và là F1 của Bệnh nhân T.V.P được công bố cùng lúc. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. Bệnh nhân H.T.B, nữ, sinh 1956. Địa chỉ: Cầu Giát, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.X.K đã được thông báo trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Cầu Giát, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.X.K đã được thông báo trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. Bệnh nhân N.T.V, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Tiến Thủy, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.X.K đã được thông báo trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21. Bệnh nhân N.A.K, nam, sinh 2001. Địa chỉ: Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.T đã được thông báo trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

22. Bệnh nhân N.T.V, nam, sinh 2015. Địa chỉ: Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.T.T.H đã được thông báo trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

23. Bệnh nhân H.V.A.P, nam, sinh 2018. Địa chỉ: Nam Anh, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.M.S. Bệnh nhân được cách ly tại BVDC số 3 và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

24. Bệnh nhân N.V.T, nam, sinh 1928. Địa chỉ: Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.M.Q đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

25. Bệnh nhân Đ.V.H, nam, sinh 1985. Địa chỉ: Nghĩa Long, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân Đ.M.A đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại BVDC số 8 và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

26. Bệnh nhân N.T.G, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: Hưng Trung, Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.Đ đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

27. Bệnh nhân T.Q.M, nam, sinh 1964. Địa chỉ: Quang Tiến, TX Thái Hòa. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân B.Đ.C đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

28. Bệnh nhân T.V.P, nam, sinh 1966. Địa chỉ: Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về Hoàng Mai về ngày 18/10. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

29. Bệnh nhân Đ.C.C, nam, sinh 2015. Địa chỉ: Diễn Trung, Diễn Châu. Bệnh nhân đi từ Phú Quốc về Diễn Châu ngày 9/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

30. Bệnh nhân C.V.K, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Diễn Thành, Diễn Châu. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về Diễn Châu ngày 16/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

31. Bệnh nhân V.T.N, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Lưu Kiền, Tương Dương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về Tương Dương ngày 15/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

32. Bệnh nhân N.Đ.T, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Nghi Hưng, Nghi Lộc. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Nghi Lộc ngày 7/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP