Tin trong tỉnh

Tối 23/11, Nghệ An có 82 ca dương tính với COVID-19, trong đó 46 ca nhiễm cộng đồng

Từ 6h00 đến 18h00 ngày 23/11, Nghệ An ghi nhận 82 ca dương tính mới với COVID-19 tại 11 địa phương. Trong đó có 46 ca cộng đồng, 1 ca trong khu vực phong toả, 1 ca phụ xe đường dài, 34 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân N.C.T, nam, sinh 2006. Địa chỉ: thôn Thanh Đồng 2, Thanh Đồng, Thanh Chương. Ngày 22/11, Bệnh nhân đến BVĐK Thanh Chương test nhanh, cho kết quả dương tính. Bệnh nhân đã được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐK tỉnh. Sáng ngày 23/11cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân H.T.H, nữ, sinh 1960. Địa chỉ: Khối 9, Bến Thủy, TP vinh. Bệnh nhân là mẹ của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố sáng nay. Ngày 23/11 Bệnh nhân đang được cách ly tại nhà và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân N.C.K, nam, sinh 2018. Địa chỉ: Khối 9, Bến Thủy, TP vinh. Bệnh nhân là con của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố sáng nay. Ngày 23/11 Bệnh nhân đang được cách ly tại nhà và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân N.C.Đ, nam, sinh 1959. Địa chỉ: Khối 9, Bến Thủy, TP vinh. Bệnh nhân là bố của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố sáng nay. Ngày 23/11 Bệnh nhân đang được cách ly tại nhà và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân N.T.T.H, nữ, sinh 2006. Địa chỉ: Xã Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân N.T.V, nữ, sinh 1972. Địa chỉ: Xã Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. Bệnh nhân M.T.K, nam, sinh 2006. Địa chỉ: Xã Giai Xuân, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. Bệnh nhân N.T.A, nam, sinh 1961. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. Bệnh nhân N.T.N.H, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. Bệnh nhân P.T.N.K, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. Bệnh nhân P.V.M, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. Bệnh nhân H.S.Q, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng, Huyện Tân Kỳ.. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. Bệnh nhân C.T.N.Q, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. Bệnh nhân N.T.M.T, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. Bệnh nhân T.T.U.T, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. Bệnh nhân Đ.A.K, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng ,Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Xã Giai Xuân, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. Bệnh nhân Đ.M.Q, nam, sinh 2006. Địa chỉ: Xã Giai Xuân, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. Bệnh nhân N.V.A, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21. Bệnh nhân Đ.N.B, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

22. Bệnh nhân T.T.M.C, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

23. Bệnh nhân V.D.C, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng,Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

24. Bệnh nhân N.V.Đ, nam, sinh 2007. Địa chỉ:Xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

25. Bệnh nhân V.D.H, nam, sinh 2007. Địa chỉ:Xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

26. Bệnh nhân T.H.H, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

27. Bệnh nhân T.L.N, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

28. Bệnh nhân T.K.P, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

29. Bệnh nhân T.L.Q, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

30. Bệnh nhân N.X.T, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

31. Bệnh nhân D.V.Đ.T, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

32. Bệnh nhân N.T.C.T, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

33. Bệnh nhân N.V.T 2007. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

34. Bệnh nhân N.T.T.T, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

35. Bệnh nhân T.X.N, nam, sinh 1985. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng,Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

36. Bệnh nhân Đ.Đ.T, nam, sinh 2006. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

37. Bệnh nhân V.T.A, nam, sinh 1961. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

38. Bệnh nhân N.Đ.B.T, nam, sinh 2014. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

39. Bệnh nhân T.T.Y.N, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

40. Bệnh nhân T.V.B, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Xã Tân Long, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.M được công bố ngày 22/11. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

41. Bệnh nhân T.V.P, nam, sinh 1936. Địa chỉ: Xã Tân Long, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.M được công bố ngày 22/11. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

42. Bệnh nhân P.H.N, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

43. Bệnh nhân N.C.D, nam, sinh 2006. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

44. Bệnh nhân T.H.S, nam, sinh 2006. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

45. Bệnh nhân N.H.H, nam, 2006. Địa chỉ:Xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

46. Bệnh nhân V.T.T.V, nữ, 2007. Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

47. Bệnh nhân T.Đ.D.B, nam, sinh 2020. Địa chỉ: xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.N.P.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi. Sáng ngày 23/11cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

48. Bệnh nhân T.N.N.A, nữ, sinh 2010. Địa chỉ: xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.N.P.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi. Sáng ngày 23/11cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

49. Bệnh nhân N.T.N, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.N.P.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi. Sáng ngày 23/11cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

50. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi. Sáng ngày 23/11cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

51. Bệnh nhân N.X.S, nam, sinh 1992. Địa chỉ: xã Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐKTP. Sáng ngày 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

52. Bệnh nhân H.V.H, nam, sinh 1986. Địa chỉ: xã Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐKTP. Sáng ngày 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

53. Bệnh nhân N.N.H, nam, sinh 1985. Địa chỉ: xã Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐKTP. Sáng ngày 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

54. Bệnh nhân N.B.K, nam, sinh 1982. Địa chỉ: xã Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐKTP. Sáng ngày 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

55. BN N.V.H, nam, sinh 1982. Địa chỉ: xã Nam Xuân, Nam Đàn. BN là F1 của BN C.N.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐKTP. Sáng ngày 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

56. BN N.H.T, nam, sinh 1970. Địa chỉ: xã Nam Xuân, Nam Đàn. BN là F1 của BN C.N.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐKTP. Sáng ngày 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

57. BN N.T.D, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: xã Nam Xuân, Nam Đàn. BN là F1 của BN N.H.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐKTP. Sáng ngày 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

58. BN P.T.D, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: xã Nam Xuân, Nam Đàn. BN là F1 của BN N.H.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐKTP. Sáng ngày 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

59. BN N.Đ.L, nam, sinh 1964. Địa chỉ: xã Nam Xuân, Nam Đàn. BN là F1 của BN C.N.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐKTP. Sáng ngày 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

60. BN P.N.H , nam, sinh 1999. Địa chỉ: xóm Tân Thành, Tam Hợp. BN là F1 của BN N.V.H đã công bố trước đó. BN đã được cách ly. Ngày 23/11 BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

61. BN H.P.T, nam, sinh 2018. Địa chỉ: xã Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp. BN là F1 của BN H.P.T được công bố trước đó. BN đã được cách ly. Ngày 23/11 BN được lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

62. BN P.T.H, nữ, sinh 1972. Địa chỉ: xóm Châu Thành, xã Tam Hợp, Quỳ Hợp. BN là F1 của BN D.T.T đã được công bố trước đó. Ngày 23/11 BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

63. BN N.K.C, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: khối Quang Trung, Quỳnh Phương, Hoàng Mai. BN là F1 của BN N.V.P đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. Ngày 23/11 BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

64. BN N.T.N, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: thôn Đồng Tiến, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.T.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. Ngày 23/11 BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

65. Bệnh nhân T.Đ.C, nam, sinh 1966. Địa chỉ: Bình Sơn, Anh Sơn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

66. Bệnh nhân N.T.T.A, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Bình Sơn, Anh Sơn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

67. Bệnh nhân T.T.L, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Bình Sơn, Anh Sơn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

68. Bệnh nhân N.H.B, nam, sinh 2016 Địa chỉ: Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là con của Bệnh nhân N.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

69. Bệnh nhân Q.T.D, nữ, sinh 1950. Đại chỉ: Bản Na Phày, Mường Nọc, Quế Phong. Nghề nghiệp: Tự do. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.K đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 23/11 Bệnh nhân cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

70. Bệnh nhân D.T.H, nữ, sinh 1961. Địa chỉ: Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.C đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

71. Bệnh nhân Đ.M.T, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ TP.Hồ Chí Minh về đến Quỳnh Lưu ngày 20/11. Bệnh nhân đã được cách ly và lấy mẫu. Ngày 22/11, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, sáng ngày 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

72. Bệnh nhân H.T.Y, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đã được cách ly và lấy mẫu. Ngày 22/11, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, sáng ngày 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

73. Bệnh nhân N.T.L, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về đến Quỳnh Lưu ngày 20/11. Bệnh nhân đã được cách ly và lấy mẫu. Ngày 22/11, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, sáng ngày 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

74. Bệnh nhân N.T.L, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về đến Quỳnh Lưu ngày 20/11. Bệnh nhân đã được cách ly và lấy mẫu. Ngày 22/11, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, sáng ngày 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

75. Bệnh nhân H.T.L, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Lĩnh Sơn, Anh Sơn. Bệnh nhân đi từ TP HCM về đến Anh Sơn ngày 19/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

76. Bệnh nhân N.T.Q, nữ, sinh 1962. Địa chỉ: Lĩnh Sơn, Anh Sơn. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về đến Anh Sơn ngày 13/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

77. Bệnh nhân N.C.A, nam, sinh 2012. Địa chỉ: Lĩnh Sơn, Anh Sơn. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về đến Anh Sơn ngày 15/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

78. Bệnh nhân P.T.S.M, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Hoa Sơn, Anh Sơn. Bệnh nhân đi cùng con là Bệnh nhân P.V.Q đã được công bố trước đó từ Bình Dương về Anh Sơn ngày 15/11. Bệnh nhân hiện đang cách ly tại BVDC số 3. Ngày 23/11, Bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

79. Bệnh nhân L.T.L.A, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: Thanh Đức, Thanh Chương. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về đã được cách ly và lấy mẫu. Ngày 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

80. Bệnh nhân T.D.K, nữ, sinh 2011. Địa chỉ: Thanh Đức, Thanh Chương. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về đã được cách ly và lấy mẫu. Ngày 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

81. Bệnh nhân V.T.L, nữ, sinh 1969. Địa chỉ: Bản Thanh Phong 1, Mường Nọc, Quế Phong. Nghề nghiệp: Tự do. Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quế phong từ ngày 21/11 đến nay. Bệnh nhân được lấy mẫu và xét nghiệm sàng lọc trong khu vực phong tỏa. Ngày 23/11 Bệnh nhân cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

82. Bệnh nhân L.T.H, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Nghĩa Tiến, Thái Hòa. Bệnh nhân là phụ xe nhà xe Vinh Chung tuyến TP.Hồ Chí Minh - Nghệ An. Ngày 23/11, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP