Kinh tế

Tổng cục Thuế sẽ kiểm tra đột xuất về kỷ cương, kỷ luật thực thi công vụ

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành yêu cầu ngay trong quý II/2023, tổ chức rà soát, đánh giá năng lực, phẩm chất cán bộ ở những khâu dễ xảy ra vi phạm

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành vừa ký văn bản gửi Thủ trưởng các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế và Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, TP về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ.

Văn bản nêu rõ, bên cạnh các kết quả tích cực đã đạt được, ngành thuế vẫn còn phát sinh tình trạng cán bộ, công chức thuế tại một số Cục Thuế, Chi cục Thuế vi phạm quy định về quản lý hóa đơn, chứng từ hoàn thuế giá trị gia tăng.

Một số cán bộ, công chức thuế thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ khi phối hợp với các cơ quan chức năng trong giải quyết hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai; không giữ vững đạo đức, tác phong, bản lĩnh chính trị trong thực thi công vụ, đã làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của ngành thuế.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu toàn ngành tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ (Ảnh minh hoạ)

Do đó, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành yêu cầu các đơn vị phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và phòng chống, tham nhũng.

Đồng thời, yêu cầu công chức tại các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người nộp thuế, bộ phận dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng ký cam kết về những điều không được làm, không vi phạm nguyên tắc khi tiếp xúc với người nộp thuế; xử lý nghiêm đối với các công chức vi phạm các nội dung đã cam kết.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế chỉ đạo xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu khi vi phạm chế độ trách nhiệm hoặc khi để xảy ra tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Đẩy mạnh thực hiện công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, nhất là đối với các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người nộp thuế, bộ phận dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Thuế Mai Xuân Thành yêu cầu ngay trong quý II/2023, tổ chức rà soát, đánh giá năng lực, phẩm chất cán bộ ở những khâu dễ xảy ra vi phạm. Cùng với đó, rà soát để bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy trình, biện pháp trong công tác kiểm tra nội bộ, phòng chống tham nhũng để tăng cường việc kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời các vi phạm, khuyết điểm có thể xảy ra.

Kịp thời phát hiện các khuyết điểm, vi phạm nếu có của công chức, viên chức, kết luận cụ thể về hành vi, mức độ vi phạm để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Về công tác thanh tra, kiểm tra nội ngành, lãnh đạo Tổng cục Thuế giao các đơn vị tăng cường nắm bắt thông tin đa chiều, lắng nghe ý kiến của người nộp thuế, thu thập các thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức thực hiện kiểm tra xác minh khi có thông tin về vi phạm, tồn tại trong công tác quản lý thuế, các hành vi tiêu cực của cán bộ, công chức thuế.

Bên cạnh đó, xử lý kịp thời, nghiêm khắc các trường hợp vi phạm để răn đe, làm gương, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng, có tính hệ thống, các vấn đề được xã hội quan tâm.

Tổng cục Thuế sẽ thành lập các tổ kiểm tra đột xuất tại các đơn vị về thực thi công vụ, chấp hành kỷ luật kỷ cương. Đồng thời, các Cục Thuế tổ chức triển khai thành lập các Tổ kiểm tra công vụ đột xuất tập trung vào các địa bàn, các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người nộp thuế để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm của công chức thuế trong quá trình thực thi công vụ theo quy định.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP