Pháp luật

Trương Mỹ Lan rửa hàng trăm ngàn tỉ đồng như thế nào?

Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã tham ô, lừa đảo, rửa tiền hơn 445.747 tỉ đồng; vận chuyển trái phép 106.730 tỉ đồng qua biên giới.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP