Video

Video: Đang xét xử 4 phụ nữ vụ 'thi thể trong bêtông', triệu tập 37 nhân chứng

Ngày 25-6, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử 4 phụ nữ trong vụ án "thi thể trong bêtông". Tòa triệu tập 37 người làm chứng và nhiều người có quyền, lợi ích liên quan.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP