Kinh tế

Vinhomes báo lãi hơn 7.000 tỷ đồng trong quý I

Lợi nhuận trước thuế quý I/2021 của Vinhomes giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái dù tổng doanh thu tăng gấp đôi.

Vinhomes báo lãi hơn 7.000 tỷ đồng trong quý I

Công ty Cổ phần Vinhomes (HoSE: VHM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021.

Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong quý đạt 12.986 tỷ đồng, tăng 99% so với cùng kỳ năm 2020.

Đi sâu hơn, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt 10.015 tỷ đồng, tăng trưởng 75%. Đáng chú ý, doanh thu từ cung cấp dịch vụ tổng thầu xây dựng, tư vấn thiết kế và giám sát thi công đạt 1.826 tỷ đồng, gấp tới 37 lần con số 49 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020.

Còn lại, doanh thu đến từ các mảng cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản, cho thuê và các mảng khác.

Mặc dù doanh thu tăng gấp đôi nhưng lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Vinhomes chỉ đạt 7.085 tỷ đồng và lợi nhuận kế toán sau thuế của công ty mẹ chỉ đạt 5.396 tỷ đồng, giảm lần lượt 30% và 21% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguyên nhân là do giá vốn, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng khá mạnh, lần lượt tăng 90%, 87% và 25% so với cùng kỳ. Song song, doanh thu hoạt động tài chính lại giảm mạnh gần 6.300 tỷ đồng, tương đương giảm 73%.

Tại ngày 31/3/2021, tổng tài sản Vinhomes đạt 207.715 tỷ đồng, giảm 3,5%; vốn chủ sở hữu đạt 94.605 tỷ đồng, tăng 6% sau 3 tháng.

Trong một diễn biến gần đây, HĐQT Vinhomes đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2020.

Theo đó, thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là hơn 986 triệu đơn vị.

Đồng thời, thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Tổng số tiền dự kiến chi ra là 4.934 tỷ đồng.

Tác giả: Thanh Long

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

  Từ khóa: báo lãi , Vinhomes , kinh doanh

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP