Trong nước

Bộ máy Bộ Công an sẽ được cắt giảm như thế nào?

Ngày 6/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kí ban hành Nghị định 01 về cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công an. Theo đó, Chính phủ chính thức xoá bỏ 6 Tổng cục Bộ Công an, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng. Sáp nhập 20 Sở Cảnh sát PCCC vào Công an tỉnh, thành phố. Giảm hơn 50 đơn vị cấp phòng, gần 1.000 đơn vị cấp đội.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP