Kinh tế

Nghệ An: Hơn 48,3 tỷ đồng giúp đỡ các xã nghèo miền Tây năm 2018

Năm 2018, công tác giúp đỡ các xã nghèo miền Tây được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai. Năm 2018, Nghệ An huy động được 48,3 tỉ đồng hỗ trợ các xã nghèo.

Năm 2018 Nghệ An huy động được hơn 48,3 tỉ đồng hỗ trợ xã nghèo

Đặc biệt, nhiều đơn vị, với nhiều cách làm mới và sáng tạo đã giúp đỡ các xã nghèo xây dựng thành công nhiều mô hình kinh tế và xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên,trong triển khai công tác giúp đỡ xã nghèo vùng miền Tây của tỉnh vẫn còn bộc lộ một số tồn tại như: Kết quả hỗ trợ xã nghèo vẫn chưa được như mong muốn; Một số nội dung thực hiện đạt thấp; lãnh đạo các xã, huyện được giúp đỡ chưa chủ động liên hệ, phối hợp với các đơn vị nhận giúp đỡ để đề xuất nhu cầu cần giúp đỡ…

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Dân sinh

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP