Lỗi sai sách giáo khoa: Lắng nghe để điều chỉnh ngay trong năm học này

Thông tin xung quanh đề xuất điều chỉnh nội dung nhiều cuốn sách giáo khoa (SGK) lớp 1 của Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam, Bộ GD&ĐT mới đây đã có ý kiến, theo đó, việc rà soát, điều chỉnh SGK là trách nhiệm của NXB cùng tác giả theo quy định và cần lắng nghe ý kiến của dư luận để làm ngay trong năm học này.


TOP