Video

Bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Sau khi được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội, ông Trần Thanh Mẫn chia sẻ đây là vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của ông trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP