Trong nước

Bộ Nội vụ đề xuất số lượng biên chế công chức phường tại 3 thành phố lớn

Nếu tính theo dân số tăng thêm thì phường thuộc quận có trên 15.000 dân, cứ thêm 5.000 dân được tăng 1 người hoạt động không chuyên trách, theo đề xuất của Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Bộ Nội vụ vừa có Tờ trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định, quy định chi tiết và biện pháp thi hành nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng.

Theo dự thảo, cán bộ thuộc tổ chức Đảng, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở phường gồm: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ; Bí thư Đoàn thanh niên; Chủ tịch các Hội Phụ nữ Việt Nam, Cựu chiến binh; Hội Nông dân.

Tại TPHCM, ban soạn thảo đề xuất, số lượng biên chế công chức UBND phường được xác định theo quy mô dân số.

Cụ thể, phường thuộc quận có từ 15.000 dân trở xuống được tính 15 biên chế công chức; trên 15.000 dân, cứ thêm 5.000 dân được tăng thêm 1 biên chế công chức.

Đối với phường thuộc thành phố có từ 7.000 dân trở xuống được tính 15 biên chế công chức; trên 7.000 dân, cứ thêm 3.500 dân được tăng thêm 1 biên chế công chức.

Đối với các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch phường, trường hợp nhân sự dự kiến bổ nhiệm là người hoạt động không chuyên trách phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm.

Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất số lượng người hoạt động không chuyên trách ở phường được xác định theo phân loại đơn vị hành chính của phường và dân số tăng thêm so với tiêu chuẩn về quy mô dân số của phường.

Cụ thể, tính theo phân loại đơn vị hành chính của phường, gồm loại 1 có không quá 14 người, loại 2 có không quá 12 người, loại 3 có không quá 10 người.

Nếu tính theo dân số tăng thêm thì phường thuộc quận có trên 15.000 dân, cứ thêm 5.000 dân được tăng 1 người hoạt động không chuyên trách.

Với phường thuộc thành phố có trên 7.000 dân, cứ thêm 3.500 dân được tăng 1 người hoạt động không chuyên trách.

Trước đó, cử tri TP. HCM đã kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét, nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Bộ Nội vụ cho biết, đang tổng hợp ý kiến các bộ, ngành, địa phương và cử tri để trình cấp có thẩm quyền xem xét hoàn thiện thể chế về số lượng, chế độ, chính sách với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Đồng thời xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung 3 nghị định về tổ chức mô hình chính quyền đô thị cho phù hợp.

Tác giả: Luân Dũng

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP