Tin trong tỉnh

Nghệ An: Lập Đồ án quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao 618ha

Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 509, ngày 31/3/2021. Đây là Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao đầu tiên trong cả nước.

Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ có tổng diện tích 618 ha. Đây là khu công nghệ cao tập trung thực hiện các hoạt động ứng dụng thành tựu nghiên cứu và phát triển công nghệ cao vào lĩnh vực lâm nghiệp; bao gồm sản xuất giống lâm nghiệp, trồng rừng, chế biến gỗ và lâm sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 17.531 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn ngân sách Nhà nước chiếm 6,5 % với khoảng 1.141 tỷ đồng; nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước khoảng 16.390 tỷ đồng, chiếm 93,5% tổng mức đầu tư.

Phối cảnh khu trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với diện tích 48 ha, tại xã Nghi Lâm (huyện Nghi Lộc)

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ có quy mô đất đai với tổng diện tích 618 ha và quy mô lao động khoảng 60 – 70 nghìn người.

Đồ án quy hoạch phân khu chức năng, gồm 3 khu chuyên biệt: khu trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với diện tích 48 ha, tại xã Nghi Lâm (huyện Nghi Lộc); khu sản xuất chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ ứng dụng công nghệ cao với diện tích 530 ha, tại 3 xã Nghi Văn, Nghi Kiều (huyện Nghi Lộc) và xã Đại Sơn (huyện Đô Lương); khu sàn giao dịch kết hợp triển lãm giới thiệu sản phẩm chế biến từ gỗ và lâm sản ngoài gỗ, với diện tích 40 ha, tại xã Khánh Hợp (huyện Nghi Lộc).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì lập Đồ án quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045.

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ sẽ được trình HĐND tỉnh Nghệ An xem xét, thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7/2024; tiếp đó sẽ được trình Bộ Xây dựng thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện.

Tác giả: An Phạm (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP