Kinh doanh ế vì corona, kiệt sức với chi phí mặt bằng

Kinh doanh gặp khó do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong khi giá thuê mặt bằng quá cao, chôn vốn bởi tiền cọc, kinh doanh online bùng nổ... cùng hàng loạt khó khăn khác khiến nhiều người quyết định đóng cửa hàng, trả lại mặt bằng...


TOP