Phạm Băng Băng, Lý Tiểu Lộ bị cấm livestream

Phạm Băng Băng, Lý Tiểu Lộ sau bê bối đều rẽ hướng sang livestream bán hàng và kiếm được bộn tiền. Thế nhưng, sắp tới đây họ sẽ mất đi nguồn thu triệu USD này.


TOP