Nghệ An gọi đầu tư 325 tỷ đồng vào Dự án Làng Bình Yên tại khu bảo tồn lúa huyết rồng

Dự án Làng Bình Yên tại khu trồng và bảo tồn lúa huyết rồng (thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) có tổng mức đầu tư hơn 325 tỷ đồng đang được tỉnh Nghệ An mời các nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện.


TOP