Thể thao

Diễn biến tranh cử chức Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII

Đại hội VFF khóa VIII năm 2018 chưa chốt ngày diễn ra. Hiện tại, một loạt ứng viên tranh cử Chủ tịch VFF đã xin rút lui.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP