Tin trong tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5

Chiều 16/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2022. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quang cảnh phiên họp

Phiên họp đã nghe và cho ý kiến về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 10/7/2022. Kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua 33 dự thảo Nghị quyết, trong đó, UBND tỉnh chuẩn bị và trình 26 dự thảo Nghị quyết; Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị và trình 7 dự thảo Nghị quyết.

Thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp từ ngày 09/6/2022 đến hết ngày 20/6/2022. Thời gian tiếp xúc cử tri sau kỳ họp từ ngày 15/7/2022 đến hết ngày 22/7/2022.

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (các nội dung liên quan trực tiếp đến địa bàn tiếp xúc cử tri và các vấn đề nổi cộm, bức xúc khác); báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; phổ biến các luật, nghị quyết và những quyết định khác mà kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã thông qua (đối với điểm tiếp xúc cử tri có đại biểu Quốc hội tham gia); tiếp thu ý kiến của cử tri về nội dung, chương trình kỳ họp; kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương, HĐND, UBND và các cơ quan cấp tỉnh. Ngoài ra, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh có thể nghiên cứu, lựa chọn nội dung để tiến hành tiếp xúc cử tri theo chuyên đề (nội dung tiếp xúc tập trung vào các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII).

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; nội dung cơ bản các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp; tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương, HĐND, UBND và các cơ quan cấp tỉnh.

Phiên họp cũng nghe và cho ý kiến đề xuất chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh; cho ý kiến về một số nội dung phát sinh giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh; cho ý kiến về kết quả hoạt động nửa đầu tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm nửa cuối tháng 5 và tháng 6 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị đẩy thời gian tiếp xúc cử tri để các địa phương triển khai sớm

Chánh văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng phát biểu

Chánh văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng cho biết, UBND tỉnh đề nghị bổ sung 06 Nghị quyết trình Thường trực HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6 gồm: Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ 2021 – 2025; Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên xóm ở các xã thuộc các huyện: Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Yên Thành; Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 – 2030; Nghị quyết cho phép kéo dài thời gian thanh toán nguồn vốn bố trí năm 2021 các công trình xây dựng cơ bản đến hết 31/12/2021 (đợt 1) và chuyển nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 sang năm 2022 tiếp tục thực hiện.

UBND tỉnh đề nghị dừng xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân chuyên trách và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Ban Tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An trình kỳ họp sau.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu

Kết luận phiên họp, đồng chí Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với thời gian tổ chức kỳ họp, kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong kỳ họp tới, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh yêu cầu cần khắc phục hoàn thiện dần những hạn chế còn tồn tại; tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại kỳ họp.

Về danh mục các báo cáo, dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh thông qua tại các kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh thay đổi phương pháp, công tác chuẩn bị trước khi trình kỳ họp; đưa các nội dung dự thảo vào cuộc họp UBND tỉnh để thảo luận thông qua, cần gắn trách nhiệm từng sở, ngành liên quan.

Về chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tăng cường số lượng giám sát của HĐND tỉnh; nếu có sự chồng chéo thì giảm giám sát của các Ban, cần đổi mới về công tác giám sát, đi sâu và có chất lượng hơn; tránh tối đa giám sát của Quốc hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời, sẽ chỉ đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội nâng cao chất lượng giám sát đủ sức mạnh để làm thay đổi, cải biến, điều chỉnh những thiếu sót đang tồn tại trên địa bàn. Cần lựa chọn những vấn đề nóng, liên quan đến nhiều lĩnh vực. Tổng hợp những nội dung giám sát của 2 kỳ trong thời gian gần đây để kiểm tra chất lượng sau giám sát có hiệu quả không với quan điểm có cần giám sát lại nội dung đó hay lựa chọn nội dung mới. Cần có sự điều hòa giữa các lĩnh vực. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp để họp thảo luận lựa chọn nội dung giám sát phù hợp, xác đáng.

Về nhiệm vụ nửa cuối tháng 5 và tháng 6 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tập trung triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của các chi bộ, đảng bộ văn phòng. Mỗi cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần trách nhiệm trong việc triển khai đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đảm bảo đủ nguồn lực để thực hiện đề án nâng cao chất lượng.

Đồng thời, chuẩn bị và tiến hành các phiên họp, hội nghị của Thường trực HĐND tỉnh; chuẩn bị kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh. Các Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh; Hoàn thiện các Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề, tờ trình và dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2022 các chuyên đề của HĐND tỉnh về “các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh” và “Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ 2015 - 2020”; chỉ đạo, điều hòa các hoạt động khảo sát, giám sát của các Ban HĐND tỉnh.

Đồng thời, theo dõi việc tiếp công dân của các đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử; tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư của công dân theo quy định của pháp luật. Hoàn thành xây dựng phần mềm xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh...; theo dõi công tác tuyên truyền hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, ý kiến cử tri trên các báo, mạng xã hội.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tại phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất cách thức tổng hợp ý kiến cử tri, nắm bắt tình hình, đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP