Đàn bà sống bằng tiền của mình: Cực thân một chút nhưng mà an lòng!

Dựa núi núi lở, dựa người người cũng bỏ chạy. Chỉ có tiền do chính mình làm ra mới thuộc về mình và không ai có thể lấy đi. Trên đời này thứ có thể tin tưởng được không phải là đàn ông mà chính là tiền. Bởi thế nên hãy cố gắng kiếm tiền để bản thân không phải dựa dẫm vào ai, để muốn đi đâu, mua gì cũng tự do thoải mái.

Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo

Tôi nghĩ cuộc đời vốn dĩ đã định sẵn cho mỗi người thứ duyên trời khó cưỡng. Lương duyên khó tránh. Cạn duyên khó lành. Nghịch duyên khó giữ. Vô duyên khó cầu...

4 cách để cứu vãn mối quan hệ

Không phải mối quan hệ rạn nứt nào cũng đều phải chấm dứt bởi cơn nóng giận và tâm trạng tại một thời điểm cụ thể không thể xóa hết mọi thứ một sớm một chiều.


TOP