Tin trong tỉnh

Thành phố Vinh phấn đấu trở thành đô thị thông minh, trung tâm kinh tế - văn hóa của khu vực Bắc Trung Bộ

Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, thành phố Vinh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, khẳng định là một trong những đô thị phát triển nhanh, bền vững của cả nước. Nắm bắt thời cơ và vận hội mới, thành phố Vinh đang phấn đấu xây dựng trở thành đô thị thông minh, trung tâm kinh tế - văn hóa của khu vực Bắc Trung Bộ.

Thành phố Vinh đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Ngày 10/10/1963, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 148-CP về việc thành lập thành phố Vinh. Đến ngày 05/9/2008, Vinh được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nghệ An. Xác định vị trí quan trọng của tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh trong sự phát triển của vùng Bắc Trung Bộ nói riêng và cả nước nói chung, ngày 30/7/2013, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 26 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 827 ngày 12/6/2020 phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ.

Thực hiện Nghị quyết 26 và Quyết định 827, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và đôn đốc xây dựng, triển khai các đề án, chỉ thị, nghị quyết về kinh tế - xã hội; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, chỉ đạo UBND thành phố triển khai kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ; tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính - ngân sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Nhờ đó, nhịp độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 của thành phố dự ước đạt 7,84%, cao hơn mức bình quân của tỉnh (7,45%); trong đó: Công nghiệp - Xây dựng tăng 7,83%; dịch vụ tăng 8,02%; nông - lâm - ngư nghiệp giảm 3,46%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Công nghiệp - Xây dựng tăng từ 27,62% năm 2020 lên 28,25% năm 2023; dịch vụ giảm từ 71,33% xuống 70,85%; nông - lâm - ngư giảm từ 1,22% xuống 0,9%. Giá trị gia tăng bình quân người/năm tăng từ 101,2 triệu đồng năm 2020 lên 120,2 triệu đồng năm 2022. Tăng bình quân 8,98%/năm giai đoạn 2020 - 2022.

Thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, thực hiện đồng bộ các giải pháp truy thu nợ đọng và chống thất thu. Tổng thu ngân sách Thành phố quản lý tăng trưởng cao và tương đối ổn định, đến tháng 6/2023 ước đạt 7.237,4 tỷ đồng. Nhịp độ tăng thu bình quân hàng năm giai đoạn 2020 - 2022 đạt 12,94%.

Hệ thống kết cấu hạ tầng của thành phố Vinh ngày càng hoàn thiện. Ảnh minh họa

Thành phố đã sớm hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; bước đầu hình thành các vùng kinh tế nông nghiệp công nghệ cao tại các khu vực ngoại thành. Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, thu hút đầu tư. Hạ tầng giao thông, cảng hàng không, giao thông đối nội, đối ngoại được nâng cấp; nhiều tuyến đường mới được xây dựng, tạo điều kiện phát triển kinh tế và mở rộng không gian đô thị. Các khu đô thị mới, các tòa chung cư, văn phòng, khách sạn cao tầng, siêu thị, các tổ hợp công trình nhiều chức năng... được hình thành, đã làm thay đổi bộ mặt thành phố nhanh chóng, mang dáng dấp một đô thị văn minh, hiện đại ở khu vực Bắc Trung bộ.

Thành phố Vinh bước đầu khẳng định là trung tâm giáo dục – đào tạo của vùng, luôn là đơn vị dẫn đầu Tỉnh với nhiều thành tích cấp quốc gia, quốc tế. Có 77/86 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 89,5%. Năm 2020, thành phố Vinh được UNESCO công nhận "Thành phố học tập toàn cầu". Lĩnh vực y tế có bước phát triển, toàn Thành phố hiện có 718 cơ sở y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao, nếp sống văn minh đô thị từng bước được hình thành. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư được quan tâm, không để xảy ra khiếu kiện phức tạp, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có sự đổi mới rõ nét. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; dân chủ nhân dân ngày càng được phát huy. Đảng bộ Thành phố nhiều năm liền được công nhận là Đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xây dựng thành phố vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung bộ

Đặc biệt, ngày 18/7/2023, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, khẳng định: Tập trung đầu tư và có cơ chế, chính sách vượt trội để phát triển thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của cả vùng Bắc Trung bộ.

Để thực hiện được mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết, thành phố sẽ chủ động tham mưu, phối hợp, sớm hoàn thành mở rộng địa giới hành chính, tạo không gian cho thành phố phát triển; kịp thời điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với xây dựng, thực hiện chương trình phát triển đô thị.

Bên cạnh đó, tập trung huy động mọi nguồn lực tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng số, nhanh chóng đưa thành phố Vinh trở thành động lực tăng trưởng, liên kết và lan tỏa phát triển định hướng công nghệ cao và đổi mới sáng tạo chính của tỉnh Nghệ An và của vùng. Tập trung đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược, trọng điểm, tạo động lực để đột phá phát triển giao thông. Tập trung thu hút đầu tư, với cơ chế ưu đãi phù hợp để khai thác tốt tiềm năng biển Cửa Lò, phát triển dịch vụ logistics, vận tải biển, du lịch nghỉ dưỡng, các hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản.

Phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trong đó ưu tiên tập trung phát triển hệ thống giáo dục, y tế, sớm đưa thành phố Vinh trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong các ngành, lĩnh vực, xây dựng thành phố thông minh, từng bước đưa thành phố Vinh trở thành thành phố ứng dụng công nghệ cao, Trung tâm đổi mới - khởi nghiệp - sáng tạo của vùng và cả nước.

Tạo đột phá vượt bậc về cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp triển khai dự án trên địa bàn. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, trọng tâm là chuyển đổi số toàn diện. Bên cạnh đó, thành phố cũng đề nghị tăng cường phân công, phân cấp, ủy quyền cho thành phố trên các lĩnh vực quản lý nhà nước nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của chính quyền thành phố… Hy vọng với thế và lực mới, thành phố Vinh sẽ phát triển theo đúng kỳ vọng của Trung ương, của tỉnh và của Nhân dân.

Với những thành tích đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Vinh vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; Huân chương Độc lập Hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; nhiều năm được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; hàng ngàn đồng bào, cán bộ, chiến sỹ được tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởngcao quý.

Tác giả: PT (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP