Tin trong tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thông báo giờ làm việc mùa Hè

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An Đặng Thanh Tùng vừa ký ban hành Thông báo số 248/TB-UBND ngày 01/4/2024 thông báo giờ làm việc mùa Hè.

Trụ sở Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh Nghệ An

Để phù hợp với thời tiết, khí hậu từng mùa, bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 năm 2024 đến ngày 15 tháng 10 năm 2024, các cơ quan hành chính Nhà nước, các cơ quan Đảng, đoàn thể và tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh thực hiện thống nhất giờ làm việc mùa Hè, như sau:

- Buổi sáng: từ 7 giờ 00’ đến 11 giờ 30’.

- Buổi chiều: từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện.

Nguồn tin: dbndnghean.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP