Giáo viên rẻo cao chẻ tre, đan nứa dựng phòng ở cho học sinh bán trú

Chuẩn bị bước vào năm học mới nhưng ở một số trường thuộc miền núi Nghệ An vẫn còn nhiều thiếu thốn, nhất là các trường bán trú. Để giải quyết vấn đề nơi ăn, chốn ở cho học sinh, các thầy giáo đã miệt mài sửa chữa, làm mới phòng ngủ cho các em.


TOP