Bất ngờ với thành tích học tập cực 'khủng' của nam sinh vừa xác lập kỷ lục mới tại Đường lên đỉnh Olympia

Ở phần thi Khởi động tại Đường lên đỉnh Olympia vừa lên sóng ngày 6/6, Hải An đã trải qua 17 câu hỏi trong vòng 60 giây và đạt được số điểm 150. Như vậy, với thành tích này, Hải An đã xác lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử 21 năm phát sóng của Đường lên đỉnh Olympia.


TOP